آشنایی بیشتر با آناتومی بینی

آناتومی بینی

 • به برآمدگی پیشانی در وسط دو  ابرو گلابلا  یا  GLABELLA گفته می‎شود.
 • به گودی انتهای بینی که پایین گلابلا قراردارد، ریشه و یا پل بینی یا به لاتین  NASION OR BRIDGE گفته می‎شود.
 • به  شیب میان ریشه و نوک بینی، دورسم بینی یا  DORSUM گفته می‎شود.
 • نوک بینی یا APEX=NOSE TIP
 •  به گودی و شیار میان لب بالا و بینی  بوسه گاه  یا PHILTRUM گفته می‎شود.
 •  به ستون و پوستی  که  دو سوراخ  بینی را از هم  تفکیک می‎کند، کالوملا و یا کالومنا یا به لاتین COLUMELLA/COLUMNA گفته می‎شود.
 •  دیواره داخلی بینی که مجرای بینی را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند تیغه بینی یا SEPTUM می‌گویند. تیغه بینی متشکل از بخش قدامی و مرکزی از جنس غضروف و بخش خلفی از جنس استخوان‌های نازکی بنام اتموئید و وومر است. وظیفه تکیه گاهی و هدایت جریان هوا بر عهده تیغه بینی است.
 • برجستگی استخوانی اطراف بینی، سه برجستگی در هر طرف و در مجموع ۶ عدد برجستگی – با عنوان‎های شاخک‌های تحتانی، میانی و فوقانی- در جدار خارجی حفره بینی را شاخک‌های بینی  یاTURBINATES OR CONCHAE گویند. شاخک‌های بینی پوشیده از مخاط است. حفظ رطوبت و گرمی هوای استنشاقی و نیز ممانعت از ورود ذرات خارجی به عهده شاخک‌هاست.
 • موهای بینی   یا به لاتین VIBRISSAE ذرات خارجی را به دام می‎اندازند تا وارد سیستم تنفسی نشوند.
 • دو غضروف طولی و مثلثی شکل در دو طرف تیغه بینی قرار دارد که به آن‎ها غضروف طرفی فوقانی  یا UPPER LATERAL CARTILAGE می‌گویند.
 • به دو غضروف که به صورت دو حلقه ناقص بوده و تشکیل دهنده پره های بینی است. غضروف طرفی تحتانی LOWER LATERAL CARTILAGE یا غضروف بالی بزرگ   GREATER ALAR CARTILAGE می‌گویند.
 •  بافت‎هایی در دو طرف بینی  که دو نیمه خارجی پره های بینی و  محل تلاقی پره ها و صورت   را ایجاد کرده، بافت فیبری-چربی یا FIBROFATTY TISSUE می‌گویند.
 • استخوان بینی،  زائده های پیشانی فک بالا، استخوان‌های اتموئید، وومر و کامی اسکلت استخوانی بینی را تشکیل داده است.
 •  سوراخ‌های قدامی بینی که راه ارتباط حفره بینی با خارج است را NOSTRILS OR NARES گویند.
 •  گیرنده های بویایی یا OLFACTORY RECEPTORS AND BULB که در سقف بینی قرار دارند، وظیفه تشخیص بوها را دارند به این صورت که از طریق عصب بویایی به پیاز بویایی و سپس به مغز منتقل می‌کنند.
 •  تمام سطح داخلی بینی با مخاط صافی پوشیده شده که به آن مخاط بینی یا NASAL MUCOSA گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.