تزریق بوتاکس در لب

بوتاکس برای شل کردن عضلات دور دهان و از بین بردن خطوط عمودی روی صورت مانند خطوط بالای لب، مؤثر می‌باشد. این سموم بر روی چین‌وچروک‌های لب بالایی اثر بسیار خوبی دارند چراکه سوزن‌های کوچکی که برای تزریق این باکتری استفاده می‌شوند، می‌توانند نواحی بسیار کوچکی از چین و چروک دور لب را بدون اثر گذاشتن بر روی پوست نواحی مجاور، هدف قرار دهند. در طول این عمل، درد خفیفی احساس می‌گردد که البته برای بهبود آن نیاز به زمان استراحت نیست. نتایج این عمل پس از چند هفته ظاهرشده و موقتی خواهند بود. عضلات پس از گذشت حدود سه تا شش ماه، حرکات عادی خود را از سر می‌گیرند، بنابراین به‌منظور حفظ نتایج این عمل، تزریقات باید به‌صورت منظم و هر چند ماه یک‌بار، تکرار شوند.

مزایای بوتاکس

در طول انجام عمل بوتاکس، نوعی از سم بوتولینم به یک عضله‌ی خاص، تزریق می‌شود. این سم با اعصاب درآمیخته و از انتقال جریان عصبی در آن‌ها جلوگیری می‌کند، بدین‌صورت عضله به‌صورت موقتی فلج خواهد شد. هنگامی‌که این سم به عضلات دور لب‌ها تزریق می‌شود، آن‌ها را شل می‌کند. این امر می‌تواند میزان چین‌وچروک‌ها و خطوط “خرگوشی” که از سطح خارجی بینی تا گوشه‌های دهان ادامه دارند را کاهش دهد. شل شدن این عضلات هم‌چنین می‌تواند لب‌ها را درشت‌تر جلوه داده و باعث رفع چروک‌ دور لب، حتی در موقع استراحت، شود.

محدودیت‌های بوتاکس

تزریق بوتاکس، کنترل عضلات را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی نمی‌تواند پوست افتاده شده یا تو رفته را به حالت قبلی بازگرداند. اگرچه با تحت تأثیر قرار گرفتن موقعیت لب‌ها، به نظر می‌رسد که حجم آن‌ها افزایش یافته است، ولی این نتیجه محدود خواهد بود. تزریق ژل به‌منظور افزایش دادن حجم لب‌ها، می‌تواند بسیار بهتر از تزریق بوتاکس عمل کند. هزینه تزریق بوتاکس نیز بسته به میزان تزریق و محل تزریق و مهارت پزشک برای هر فرد متفاوت می باشد .