جنبه های پروتز باسن

کارایی های پروتز باسن

پروتز باسن  غیر از جنبه زیبایی اندام و برجسته کردن باسن کارایی های دیگری نیز دارد ,به طور مثال افرادی که دچار بیماری بواسیر شده اند و با نشستن در قسمت نشیمنگاه احساس ناراحتی می کنند اغلب دیده می شود که از بالش برای نشستن استفاده می کنند، بنابر این می توانند با استفاده پروتز باسن یا همان شورت پروتز دار همیشه و در همه حال احساس راحتی کنند آن هم بدون اینکه کسی متوجه شود. برای خواندن مطلب به ادامه مراجعه کنید…

کارایی های پروتز باسن

پروتز باسن غیر از جنبه زیبایی اندام و برجسته کردن باسن کارایی های دیگری نیز دارد ,به طور مثال افرادی که دچار بیماری بواسیر شده اند و با نشستن در قسمت نشیمنگاه احساس ناراحتی می کنند اغلب دیده می شود که از بالش برای نشستن استفاده می کنند ولی در مواقعی که می خواهند به مهمانی بروند یا با دیگران معاشرت کنند دچار مشگل می شوند بنابر این می توانند با استفاده پروتز باسن یا همان شورت پروتز دارهمیشه و در همه حال احساس راحتی کنند آن هم بدون اینکه کسی متوجه شود .

مورد دیگری که در آن استفاده از پروتز باسن توصیه می شود افراد سالخورده می باشند که لاغر اندام هستنند و به علت کهولت سن عضله های قسمت باسنشان شل می شود و تقریبا از بین می رود ,این اشخاص معمولا با نشستن بر روی سطح صاف و خوابیدن بر روی زمین به مشگل برمیخورند که دیگر با استفاده از پروتز باسن می توانند راحت تر بنشینند یا دراز بکشند