رینوپلاستی باز

در رینوپلاستی باز، جراح دو برش اضافه  در بینی ایجاد می کند.
در این روش غضروف نوک بینی را خارج می کند.
به این ترتیب  پزشک می تواند برخی تغییرات ایجاد شده در بینی را ببیند.
اما این روش اندکی آناتومی بینی را از شکل طبیعی خارج می کند.
گاهی اوقات ممکن است مانع ایجاد تغییرات دقیق توسط جراح شود.

پس از آن برخی از جراحان باهوش یک ایده بهتر برای جراحی داشتند که در آن برش بسیار کوچکی قسمت کولملا و یا سطح برآمدگی پوست بینی ایجاد می کردند که بدین طریق دو سوراخ بینی را از هم جدا می ساختند. در این روش می توان تمام پوست بینی را از قسمت غضروف و استخوان بالاتر کشید و تمام آنچه که در پایین وجود دارد را دید. این تکنیک رینوپلاستی باز یا رینوپلاستی خارجی نامیده می شود.


دکتر علی علوی راد

فوق تخصص جراحی پلاستیک