عمل های ترمیمی

بیماران محترمی که در از نتیجه ی عمل های قبلی خود راضی نبوده اند و برای انجام عمل ترمیمی و رسیدن به ظاهر دلخواه به مطب دکتر علی علوی راد مراجعه نموده اند