چه کسانی کاندید انجام پلاسما جت هستند ؟

چه کسانی کاندید انجام پلاسما جت هستند?

✅افرادی که از جراحی یا از بیهوشی و بیحسی هراس دارند
✅افرادی که افتادگی پلک کمی دارند و قصد دارند آنرا ترمیم کنند
✅افرادی که افتادگی پلک یکطرفه دارند
✅افرادی که بیماری خونریزی دهنده دارند یا دارویی مثل وارفارین مصرف میکنند
✅افرادی که مشغله زیادی دارند و تورم و بخیه جراحی را نمیتوانند داشته باشند
✅افرادی که قبلا جراحی پلک کرده اند ولی متقارن نیست و میخواهند هر دو چشم متقارن شود پلاسما جت توصیه میشود.