مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

دلایل انجام جراحی زیبایی بینی

دلایل انجام جراحی زیبایی بینی

دلایل انجام جراحی زیبایی بینی تصمیم برای جراحی زیبایی بینی یک تصمیم مهم است. بیماران باید بدانند که چرا می خواهند بینی خود را عمل کنند و سپس در هنگام مشاوره انگیزه های خود را به جراح پلاستیک خود اطلاع دهند. شانس دستیابی به نتیجه نهایی مطلوب زمانی افزایش می یابد که بیمار دلایل خودRead more about دلایل انجام جراحی زیبایی بینی[…]

مشخصه های بینی استاندارد و طبیعی

مشخصه های بینی استاندارد و طبیعی

مشخصه های بینی استاندارد و طبیعی چیست؟ چرا که حفظ تناسب اجزا چهره منجر به زیبایی و جذابیت هر چه بیشتر فرد خواهد شد. برخی از شاخصه ها و معیارهای بینی استاندارد را در ذیل نام خواهیم برد. یکی از این شاخصه ها فاصله بینی با لبها و چانه است که جراح بینی طبق اندازهRead more about مشخصه های بینی استاندارد و طبیعی[…]

نتیجه عمل بینی بعد از ۴ ماه

نتیجه عمل بینی بعد از ۴ ماه

نتیجه عمل بینی فوق تخصص جراح پلاستیک اصفهان و زیبایی دکتر علی علوی راد جراح بینی اصفهان آدرس: اصفهان – میدان ازادی دروازه شیراز – نبش هزار جریب – مجتمع سپهر – واحد۲۴ ویزیت روزهای زوج هفته تلفن تماس: ۰۳۱-۳۶۶۸۲۸۳۳ ۰۳۱-۳۶۶۹۸۸۵۳   دکتر علی علوی راد فوق تخصص و جراح پلاستیک اصفهان جهت مشاهده پیجRead more about نتیجه عمل بینی بعد از ۴ ماه[…]

نتیجه عمل بینی بعد از ۳ سال

نتیجه عمل بینی بعد از ۳ سال

نتیجه عمل بینی فوق تخصص جراح پلاستیک اصفهان و زیبایی دکتر علی علوی راد جراح بینی اصفهان آدرس: اصفهان – میدان ازادی دروازه شیراز – نبش هزار جریب – مجتمع سپهر – واحد۲۴ ویزیت روزهای زوج هفته تلفن تماس: ۰۳۱-۳۶۶۸۲۸۳۳ ۰۳۱-۳۶۶۹۸۸۵۳   دکتر علی علوی راد فوق تخصص و جراح پلاستیک اصفهان جهت مشاهده پیجRead more about نتیجه عمل بینی بعد از ۳ سال[…]

نتیجه عمل بینی بعد از ۵ سال

نتیجه عمل بینی بعد از ۵ سال

نتیجه عمل بینی فوق تخصص جراح پلاستیک اصفهان و زیبایی دکتر علی علوی راد جراح بینی اصفهان آدرس: اصفهان – میدان ازادی دروازه شیراز – نبش هزار جریب – مجتمع سپهر – واحد۲۴ ویزیت روزهای زوج هفته تلفن تماس: ۰۳۱-۳۶۶۸۲۸۳۳ ۰۳۱-۳۶۶۹۸۸۵۳   دکتر علی علوی راد فوق تخصص و جراح پلاستیک اصفهان جهت مشاهده پیجRead more about نتیجه عمل بینی بعد از ۵ سال[…]

نتیجه عمل بینی بعد از ۷ ماه

نتیجه عمل بینی بعد از ۷ ماه

نتیجه عمل بینی   فوق تخصص جراح پلاستیک اصفهان و زیبایی دکتر علی علوی راد جراح بینی اصفهان آدرس: اصفهان – میدان ازادی دروازه شیراز – نبش هزار جریب – مجتمع سپهر – واحد۲۴ ویزیت روزهای زوج هفته تلفن تماس: ۰۳۱-۳۶۶۸۲۸۳۳ ۰۳۱-۳۶۶۹۸۸۵۳   دکتر علی علوی راد فوق تخصص و جراح پلاستیک اصفهان جهت مشاهدهRead more about نتیجه عمل بینی بعد از ۷ ماه[…]

برگشت پذیری بینی گوشتی

برگشت پذیری بینی گوشتی

آیا فرم بینی گوشتی بعد از جراحی بینی گوشتی ، برگشت‌ پذیر است؟ یکی از دغدغه ‌هایی که افراد همیشه در جراحی بینی های گوشتی داشته‌ اند؛ امکان برگشت پذیری آن به فرم قبل از جراحی است. در گذشته این دغدغه، مشکلی انکار ناپذیر بود؛ زیرا تضمینی بابت عدم برگشت بینی گوشتی به فرم اولیه،Read more about برگشت پذیری بینی گوشتی[…]

نتیجه عمل بینی بعد از گذشت ۹ سال

نتیجه عمل بینی بعد از گذشت ۹ سال

نتیجه عمل بینی     فوق تخصص جراح پلاستیک اصفهان و زیبایی دکتر علی علوی راد جراح بینی اصفهان آدرس: اصفهان – میدان ازادی دروازه شیراز – نبش هزار جریب – مجتمع سپهر – واحد۲۴ ویزیت روزهای زوج هفته تلفن تماس: ۰۳۱-۳۶۶۸۲۸۳۳ ۰۳۱-۳۶۶۹۸۸۵۳   دکتر علی علوی راد فوق تخصص و جراح پلاستیک اصفهان جهتRead more about نتیجه عمل بینی بعد از گذشت ۹ سال[…]

تکنیک‌های جراحی بینی گوشتی

تکنیک‌های جراحی بینی گوشتی

تکنیک‌های جراحی بینی گوشتی و نکات مهم آن برای جبران ضعف‌های آناتومی بینی گوشتی نسبت به بینی استخوانی، تکنیک‌های استفاده‌شده در جراحی این دو نوع بینی کاملاً متفاوت است. در این نوع جراحی، هدف، کوچک کردن نوک بینی و بخشیدن ظرافت به آن است؛ به صورتی که به غضروف آسیب‌پذیر آن صدمه‌ای وارد نشود. اینRead more about تکنیک‌های جراحی بینی گوشتی[…]

نتیجه عمل بینی بعد ازگذشت ۵ سال

نتیجه عمل بینی بعد ازگذشت ۵ سال

نتیجه عمل بینی     فوق تخصص جراح پلاستیک اصفهان و زیبایی دکتر علی علوی راد جراح بینی اصفهان آدرس: اصفهان – میدان ازادی دروازه شیراز – نبش هزار جریب – مجتمع سپهر – واحد۲۴ ویزیت روزهای زوج هفته تلفن تماس: ۰۳۱-۳۶۶۸۲۸۳۳ ۰۳۱-۳۶۶۹۸۸۵۳   دکتر علی علوی راد فوق تخصص و جراح پلاستیک اصفهان جهتRead more about نتیجه عمل بینی بعد ازگذشت ۵ سال[…]