مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

آشنایی بیشتر با آناتومی بینی

آشنایی بیشتر با آناتومی بینی

به برآمدگی پیشانی در وسط دو  ابرو گلابلا  یا  GLABELLA گفته می‎شود. به گودی انتهای بینی که پایین گلابلا قراردارد، ریشه و یا پل بینی یا به لاتین  NASION OR BRIDGE گفته می‎شود. به  شیب میان ریشه و نوک بینی، دورسم بینی یا  DORSUM گفته می‎شود. نوک بینی یا APEX=NOSE TIP  به گودی و شیارRead more about آشنایی بیشتر با آناتومی بینی[…]