مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

آفتاب گرفتن در دوران مرخصی عمل بینی

آفتاب گرفتن در دوران مرخصی عمل بینی

آیا می توانم در دوران مرخصی بعد از جراحی بینی آفتاب بگیرم؟ امروزه تعداد افراد استفاده کننده از عمل های زیبایی و جراحی بینی در دنیا بسیار بیشتر از گذشته شده است و روز به روز نیز بر تعداد و آمار مراجعین عمل های زیبایی افزوده می شود که تمامی آن ها خواستار دست یابیRead more about آفتاب گرفتن در دوران مرخصی عمل بینی[…]