مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

مشکل تنگی نفس

مشکل تنگی نفس

در اعمال جراحی متدهای قدیم، روش تخریبی بود به این معنا که قسمت اعظم غضروف‌ها درآورده می‌شد و نیز استخوان‌های بالای بینی شدیدا شکسته و خرد می‌شد. اما امروز اعتقاد بر آن است که میزان برداشت غضروف‌ها باید حداقل باشد. در اعمال تخریبی غالبا پره‌ها به داخل فرو رفته و هنگام تنفس حتی صدا‌دار خواهدRead more about مشکل تنگی نفس[…]