مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

روشهای لیفت ابرو

روشهای لیفت ابرو

روش سنتی بیمار کاملا بیهوش میشود.در قسمت پیشانی زیر خط رویش مو برش ایجاد کرده ، پوست را برداشته تا چین و چروک ها ی سطح پوست صاف می شود و ابروها در آندوسکوپ از راه این برش‌ها وارد شده ، که جراح می تواند از طریق نمایشگر تلویزیون ، قسمت مورد نظر را پیداRead more about روشهای لیفت ابرو[…]