مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

بازسازی گوش و جراحی اتوپلاستی تجدید ساختار

بازسازی گوش و جراحی اتوپلاستی تجدید ساختار

بازسازی گوش و جراحی تغییر شکل گوش معمولاً تحت بی‌هوشی موضعی برای بزرگسالان و با بی‌هوشی عمومی برای کودکان انجام می‌شود. برای شروع عمل جراحی بازسازی گوش، جراح یک برش پشت گوش برای دسترسی به غضروف گوش ایجاد می‌کند. به‌این‌ترتیب می‌توان غضروف گوش را تغییر شکل داد و پوست اضافی آن را حذف کرد. درنهایت،Read more about بازسازی گوش و جراحی اتوپلاستی تجدید ساختار[…]