مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

بازسازی و اصلاح سینه

بازسازی و اصلاح سینه

این جراحی اغلب در زنانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرایند ماستکتومی برای درمان سرطان سینه در آن‌ها انجام شده است. این فرآیند سینه را اصلاح می‌کند و به آن شکل، ظاهر و حجم دلخواهی می‌بخشد. حس معمولی که در سینه طبیعی وجود دارد و عملکرد طبیعی سینه(به عنوان مثال شیر دادن) به حالت عادی خود بر نمی‌گردد.Read more about بازسازی و اصلاح سینه[…]