مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

نکات مراقبتی لیفت سینه-قبل و بعد عمل

نکات مراقبتی لیفت سینه-قبل و بعد عمل

چه مراقبت هایی قبل و بعد از لیفت سینه باید انجام دهیم؟ نکات مراقبتی لیفت سینه یا ماستوپکسی عبارتند از: مراقبتهای پیش از انجام جراحی لیفت سینه ابتدا پزشک به بررسی سوابق پزشکی بیمار، ماموگرافی و هم چنین هر گونه داروی مصرفی می پردازد. پزشک هم چنین به معاینه بالینی و فیزیکی سینه ها میRead more about نکات مراقبتی لیفت سینه-قبل و بعد عمل[…]