مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

از انحراف تیغه بینی چه چیزی می دانید؟

از انحراف تیغه بینی چه چیزی می دانید؟

 انحراف تیغه بینی  بعضی از افراد با انحراف تیغه بینی متولد می شوند ، بعضی افراد دیگر پس از تروما و یا آسیب بینی شان، دچار این مشکل می شوند.(  انحراف تیغه بینی ) مهم‌ترین علامت انحراف تیغه بینی گرفتگی یک سمت بینی و گاهی هر دو سمت بینی است. گرفتگی بینی بخصوص شبها درRead more about از انحراف تیغه بینی چه چیزی می دانید؟[…]

انحراف تیغه بینی

انحراف تیغه بینی

تصور اکثر افراد از “انحراف بینی” کج بودن ظاهر بینی است . حال آنکه از نظر پزشکی انحراف تیغه بینی به کج بودن تیغۀ داخلی بینی اطلاق میشود. این انحراف تیغه بینی معمولا با کجی ظاهری همراه نیست مگر آنکه انحراف شدید و مزمنی در طول سالیان رشد و بلوغ وجود داشته باشد که منجر به کجی ظاهری همRead more about انحراف تیغه بینی[…]