مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

انواع آپنه خواب

انواع آپنه خواب

آپنه ی خواب یک نوع اختلال خواب جدی است و هنگامی رخ می دهد که تنفس آن شخص در حین خواب منقطع می شود. کسانی که آپنه ی خواب آنها درمان نشده است ممکن است به صورت مکرر تنفس آنها در حین خواب قطع شود، گاهی اوقات حتی ممکن است به صد مرتبه نیز برسد.Read more about انواع آپنه خواب[…]