مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

انواع پروتز لب

انواع پروتز لب

بزرگ کردن لب لب های پر و بزرگ از مدت ها پیش به عنوان یک زیبایی ایده آل در نظر گرفته می شده است. بزرگ کردن لب با استفاده از پروتز لب یا پر کننده های پوستی مانند تزریق ژل در لب باعث می شود لب فرد گوشتالو و برجسته به نظر برسد و اینRead more about انواع پروتز لب[…]