مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تاریخچه جراحی بینی به چه زمانی باز میگردد ؟

تاریخچه جراحی بینی به چه زمانی باز میگردد ؟

تاریخچه جراحی بینی تاریخچه جراحی بینی که تصور می‌شود امری مدرن باشد ، ‌بر اساس شواهد قدیمی ، ریشه ۴۰۰ ساله دارد ! این شواهد از یک کتاب قدیمی به نام « جراحی نقص‌ها از طریق کاشتن» که در سال ۱۵۹۷ نوشته شده است بدست امده است . این کتاب به شرح و تفسیر جراحیRead more about تاریخچه جراحی بینی به چه زمانی باز میگردد ؟[…]