مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

عمل بینی گوشتی بازگشت دارد؟

عمل بینی گوشتی بازگشت دارد؟

تعریف عمل بینی گوشتی: بینی های گوشتی برخلاف اسمشان دارای گوشت یا عضله زیادی نیستند بلکه مشخصات زیر را دارند: پوست ضخیم و چرب دارند، منافذ پوستی مشخص است، نوک بینی پهن است، ضخامت پره های بینی زیاد است، پهنای قسمت تحتانی بینی زیاد است، زیاد بودن ارتفاع پره های بینی از کنار، ضعیف بودن غضروفRead more about عمل بینی گوشتی بازگشت دارد؟[…]