مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

جراحی زیبایی بینی باز در ایران از زبان دکتر علی علوی راد

جراحی زیبایی بینی باز در ایران از زبان دکتر علی علوی راد

 جراحی زیبایی بینی باز در ایران جراحی زیبایی بینی باز در ایران با ایجاد برش در پل بافت انجام می شود که سوراخ بینی را در پایه بینی جدا می کند ، که به آن کلوملا نیز معروف است. این برش به جراح امکان دسترسی واضح تر به ساختارهای داخلی بینی را می دهد ،Read more about جراحی زیبایی بینی باز در ایران از زبان دکتر علی علوی راد[…]