مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

علل افتادگی پلک

علل افتادگی پلک

علل افتادگی پلک چشم گوناگونند. برخی ممکن است با افتادگی چشم موروثی متولد شوند، که به آن پتوز (افتادگی پلک فوقانی) مادرزادی گفته می‌شود. اکثر موارد پتوز اکتسابی با بالا رفتن سن و در نتیجه کشیده شدن و شل شدن تاندونی که پلک را باز نگه می‌دارد، ایجاد می‌شوند.افتادگی پلک همچنین می‌تواند در اثر تروما، جراحی، یاRead more about علل افتادگی پلک[…]