مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

با زونا بیشتر آشنا شوید

با زونا بیشتر آشنا شوید

تعریفی از زونا: یکی دیگر از بیماریهای ویروسی که بسیار مسری و خطرناک است بیماری زونا می باشد ، به این بیماری هریس زوستر نیز می گویند، زونا به دلیل دوباره فعال شدن باکتری های آبله مرغان می باشد که پس از بهبودی همچنان در بدن فرد مانده و منتظر یک عامل تشدید کننده برایRead more about با زونا بیشتر آشنا شوید[…]