مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تاثیر جراحی بینی روی گونه

تاثیر جراحی بینی روی گونه

تاثیر جراحی بینی روی گونه: تغییرات چهره بعد از عمل بینی بینی یکی از اصلی ترین اجزای صورت برای ایجاد زیبایی و حفظ تناسب بین دیگر اجزای صورت می‌باشد. بی‌شک شکل بینی و بی نقص بودن آن تاثیر بسزایی در ایجاد تقارن بین دیگر اجزای صورت به وجود می‌آورد. تصور کنید فردی دارای چشمان رنگیRead more about تاثیر جراحی بینی روی گونه[…]