مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تاثیر عمل بینی روی چشم ها

تاثیر عمل بینی روی چشم ها

بستگی به نحوه عمل دارد . اگر قوسی که به بینی داده میشود زیاد نباشد ، حالت چشم ها تغییر نخواهد کرد اما اگر این قوس زیاد باشد ممکن است بعد از عمل فاصله بین چشمها بیشتر به نظر برسد.باید بدانید عمل بینی تاثیری روی میزان  دید چشم شما نخواهد داشت اما اگر منظور شما تاثیر عمل زیبائی بینی بر روی حالت چشمهاRead more about تاثیر عمل بینی روی چشم ها[…]