مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تغییر صدا بعد از جراحی بینی

تغییر صدا بعد از جراحی بینی

اکثر شما پس از عمل جراحی بینی در جلسات مشاوره جراحی عمل بینی یکی از دغدغه های اصلیتون تغییر صدا است : – صدام کاملا تغییر می کند و کسی من را نمی شناسد؟ – صدا تا چه حدی تغییر می کند من صدایم را دوست ندارم. -آیا بعد از عمل جراحی بینی صدام توRead more about تغییر صدا بعد از جراحی بینی[…]