مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

جراحی بینی استخوانی اصفهان

جراحی بینی استخوانی اصفهان

بینی استخوانی چیست؟ قبل از پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا اطلاعاتی درباره ساختار بینی داشته باشیم. بینی شامل استخوان و غضروف میباشد. بنابراین اگر شکل بینی دارای اسکلت استخوانی که برآمده به شکل قوز و از غضروف های محکمی باشد این نوع بینی را استخوانی یا غضروفی می نامیم. بینی های استخوانی همچنین دارای پوستRead more about جراحی بینی استخوانی اصفهان[…]