مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

جراحی زیبایی پلک چگونه انجام میشود؟

جراحی زیبایی پلک چگونه انجام میشود؟

در جراحی پلک بالا محل برش در چین طبیعی پلک بالا داده می شود تا قابل تشخیص نباشد. سپس قسمتی از پوست پلک برداشته می شود، و بعد بافت های زیر پوستی و در صورت لزوم بافت های چربی با احتیاط و ظرافت خاصی خارج می شوند. دکتر نراقی هم چنین در مورد جراحی پلکRead more about جراحی زیبایی پلک چگونه انجام میشود؟[…]