مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

جراحی پلک فوقانی

جراحی پلک فوقانی

جراحی پلک فوقانی پلکها به طور معمول در سنین بالای میان سالی یعنی در حدود چهل و پنج سالگی به بعد در بعضی افراد شل شده روی مژه ها می افتد و در برخی از مردم این افتادگی به قدری زیاد است که از مژه های پلک بالا پائین تر آمده و دید فرد راRead more about جراحی پلک فوقانی[…]