مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

کدام قسمت‌های بدن را می‌توان به‌وسیله لیفت با نخ جوانسازی کرد

کدام قسمت‌های بدن را می‌توان به‌وسیله لیفت با نخ جوانسازی کرد

کدام قسمت‌های بدن را می‌توان به‌وسیله لیفت با نخ جوانسازی کرد؟ 💜خطوط پیشانی ( افقی/عمودی) 💜 بافت‌های ضعیف ابروها 💜 پلک پایین 💜 گونه‌ها 💜 چین نازولبیال ( خط خنده) 💜 خطوط گوشه دهان ( ماریونت) 💜 شیارهای پوست / چین‌وچروک ( گردن ، گونه ، دست) 💜 فک و غبغب 💜 خط سینه (Read more about کدام قسمت‌های بدن را می‌توان به‌وسیله لیفت با نخ جوانسازی کرد[…]