مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

خطرات احتمالی عمل جراحی زیبایی گوش

خطرات احتمالی عمل جراحی زیبایی گوش

خطرات ذکر شده در ذیل در مواردی که جراح پلاستیک یا گوش و حلق و بینی آموزش دیده ،بیمار مناسب را انتخاب و تحت عمل قرار می دهد، با درجات بسیار کمی،دیده می شوند ولی نکته مهم این است که شما حتما” باید این موارد را بدانید و مطالعه کرده باشید و سپس فرم رضایتRead more about خطرات احتمالی عمل جراحی زیبایی گوش[…]