مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

دورکاری در زمان مرخصی عمل بینی

دورکاری در زمان مرخصی عمل بینی

دورکاری در زمان مرخصی عمل بینی دورکاری در زمان مرخصی عمل بینی ، آیا می شود در زمان مرخصی عمل بینی دورکاری انجام داد؟ در روز های ابتدایی پس از رینوپلاستی، تنها محدودیتی که با آن مواجه هستید تورم صورت و باند پیچی بینی است که هر چند روز یک بار باید آن را عوضRead more about دورکاری در زمان مرخصی عمل بینی[…]