مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

رابطه جنسی بعد از جراحی رینوپلاستی

رابطه جنسی بعد از جراحی رینوپلاستی

 چگونگی و میزان رابطه جنسی بعد از جراحی بینی برای بسیاری از افرادی که اقدام به عمل جراحی زیبایی بینی می کنند، این سوال مطرح است که از چه زمانی پس از عمل جراحی بینی مجاز به انجام رابطه جنسی هستند ؟ دو نکته ای که در این زمینه اهمیت دارند، یکی احتمال ضربه بهRead more about رابطه جنسی بعد از جراحی رینوپلاستی[…]