مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

روشهای انجام سابسیژن پوست

روشهای انجام سابسیژن پوست

روشهای انجام سابسیژن پوست صورت روش قدیمی ( روشهای انجام سابسیژن پوست ):با استفاده از سوزن نوکور که شبیه نیزه بوده و پزشک بعد از واردکردن آن به بافتهای زیر پوست و حرکت دادن متناوب آن، اقدام به بریدن بافتهای فیبروتیک و چسبندگی ها و بعضاً ایجاد خونریزی و هماتوم می کند.ساب سیژن با این روش،Read more about روشهای انجام سابسیژن پوست[…]