مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تکنیک های کوچک کردن سینه‌

تکنیک های کوچک کردن سینه‌

جراحان پلاستیک ممکن است یکی از چندین تکنیک‌ مختلف جراحی را در هنگام کوچک کردن سینه ‌استفاده ‌کنند؛ روشی که یک جراح برای هر بیمار استفاده خواهد کرد، بستگی به آناتومی سینه‌‌های بیمار، نوع و مقدار بافتی که باید برداشته شود و نتیجه‌ی مورد نظر بیمار  و احتمال عوارض جراحی کوچک کردن سینه دارد. لیپوساکشنRead more about تکنیک های کوچک کردن سینه‌[…]