مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

عمل بینی طبیعی یا عمل بینی عروسکی؟

عمل بینی طبیعی یا عمل بینی عروسکی؟

عمل بینی طبیعی یا عمل بینی عروسکی؟ ویژگی عمل بینی فانتزی(عمل بینی عروسکی) بیمار در این نوع جراحی، خواستار کوچک شدن بینی، بیش از حد بینی طبیعی است. البته هر نوع جراحی روی بینی صورت گیرد، پیش از آن که به زیبا تر شدن بینی بپردازیم ، لازم است مراقب باشیم بینی از نظرعملکردی آسیبRead more about عمل بینی طبیعی یا عمل بینی عروسکی؟[…]