مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

لیفت نواحی مختلف بدن

لیفت نواحی مختلف بدن

لیفت نواحی مختلف بدن لیفت بدن از جمله روش های جراحی است که انجام آن زمانی توصیه می شود که فرد کاهش وزن شدید داشته و یا تحت جراحی های کاهش وزن قرار گرفته است. این روش جراحی، پوست شل و افتاده را هدف قرار می دهد و با کشیده شدن و سفت شدن پوستRead more about لیفت نواحی مختلف بدن[…]