مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

لیفت سینه چیست؟

لیفت سینه چیست؟

لیفت سینه یا ماستوپکسی لیفت سینه یک روش جراحی است که جراحان پلاستیک برای تغییر شکل سینه انجام می دهند. در طی لیفت سینه، پوشت اضافی برداشته شده و بافت سینه به منظور بالاتر رفتن سینه، تغییر می یابد. اگر سینه شما آویزان است یا نوک سینه تان رو به پایین باشد، ممکن است تصمیمRead more about لیفت سینه چیست؟[…]