مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

محدودیت های جراحی لیفت پیشانی

محدودیت های جراحی لیفت پیشانی

خطرات و محدودیت های جراحی لیفت پیشانی تصمیم به انجام جراحی لیفت پیشانی، کاملا شخصی است و بیمار نباید بر اساس سلایق و خواست دیگران تصمیم به انجام این جراحی بگیرد. خوشبختانه این جراحی عوارض بسیار کمی را به همراه دارد. اما برخی محدودیت های جراحی لیفت پیشانی و عوارض احتمالی عبارتند از: اثرات بیهوشیRead more about محدودیت های جراحی لیفت پیشانی[…]