مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

عمل زیبایی بینی عقابی

عمل زیبایی بینی عقابی

عمل زیبایی بینی عقابی | بینی های رومی که همان بینی های عقابی می باشند حالتی دارند که پل بینی برجسته می باشد و ظاهر آنها به شکل منحنی و خمیده می باشد ، در واقع این نوع بینی ها شبیه منقار بینی می باشند و ظاهری نامتناسب و نامطلوب را در ظاهر شخص ایجادRead more about عمل زیبایی بینی عقابی[…]