مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

مقایسه‌ی مزایا و معایب تزریق ژل و تزریق چربی

مقایسه‌ی مزایا و معایب تزریق ژل و تزریق چربی

مزایا تزریق ژل سریع خواهد بود. تزریق ژل ازکارافتادگی ایجاد نکرده و عوارض بسیار خفیفی در بر خواهد داشت. فیلر ها از ترکیباتی مانند هیالورونیک اسید و کلاژن ساخته‌شده‌اند که هر دو موادی طبیعی و موجود در بدن می‌باشند معایب تزریق ژل عملی موقتی بوده و حداقل هر ۶ ماه یک بار نیاز به بازسازیRead more about مقایسه‌ی مزایا و معایب تزریق ژل و تزریق چربی[…]