مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

مزایا و معایب لیفت پیشانی

مزایا و معایب لیفت پیشانی

مزایا و معایب لیفت پیشانی روند لیفت پیشانی تکنیک های باز تا پیچیده و روش های آندوسکوپی را شامل می شود. در این روش معمولا برش ها در محل رشد مو و گاهی در پیشانی و یا پلک فوقانی ایجاد می شوند. در ادامه به مزایا و معایب لیفت پیشانی می پردازیم: مزایا: تغییر موقعیتRead more about مزایا و معایب لیفت پیشانی[…]