مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

مشخصه های بینی استاندارد و طبیعی

مشخصه های بینی استاندارد و طبیعی

مشخصه های بینی استاندارد و طبیعی چیست؟ چرا که حفظ تناسب اجزا چهره منجر به زیبایی و جذابیت هر چه بیشتر فرد خواهد شد. برخی از شاخصه ها و معیارهای بینی استاندارد را در ذیل نام خواهیم برد. یکی از این شاخصه ها فاصله بینی با لبها و چانه است که جراح بینی طبق اندازهRead more about مشخصه های بینی استاندارد و طبیعی[…]