مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

عوارض کشیدن سیگار بعد از جراحی بینی

عوارض کشیدن سیگار بعد از جراحی بینی

اگر تصمیم به انجام جراحی بینی دارید باید مصرف دخانیات را ترک کنید . زیرا مصرف سیگار و قلیان یک هفته قبل از جراحی و دو هفته بعد از آن توصیه نمیشود و ممکن است بیمار را با مشکلاتی روبه رو کند . ممکن است سیگار شمارا دچار بیهوشی کند. وقتی میخواهید عمل جراحی انجام دهیدRead more about عوارض کشیدن سیگار بعد از جراحی بینی[…]