مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

ورم بینی بعد از جراحی بینی

ورم بینی بعد از جراحی بینی

باید بدانید که تغییرات بینی شما از ۲ هفته تا ۱۴ هفته اول دستخوش تغییر می شود و ورم آن به تدریج جذب می شود که در افراد مختلف کاملا متفاوت است و جای نگرانی ندارد. – گچ بینی شما را بعد از حدود یک هفته بر می دارم و بینی شما متورم به نظرRead more about ورم بینی بعد از جراحی بینی[…]