مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

ورم چشم بعد از جراحی بینی

ورم چشم بعد از جراحی بینی

ورم چشم بعد از جراحی بینی جراحی بینی به دلیل عملیاتی که بر روی گوشت و استخوان بینی انجام می‌شود دارای یک سری عوارض جانبی احتمالی است که در دوران نقاهت بعد از عمل ظاهر می‌شوند. یکی از این موارد ورم چشم بعد از عمل بینی است. برای کاهش و حتی جلوگیری از بروز اینRead more about ورم چشم بعد از جراحی بینی[…]