مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

پتوز در کودکی

پتوز در کودکی

پتوز در کودکی چه خطراتی دارد؟ مهمترین عارضه افتادگی پلک یا پتوز در اطفال ، آمبلیوپی  یا تنبلی چشم است . آمبلیوپی زمانی ایجاد می شود که افتادگی پلک باعث انسداد مسیر بینایی شود . به طور شایع تر پتوز خیلی شدید نیست و مردمک را نپوشانده ولی به دلیل فشار پلک روی قرنیه ،Read more about پتوز در کودکی[…]