مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

پروتز سینه بعد از سرطان سینه

پروتز سینه بعد از سرطان سینه

آیا میتوانیم بعد از سرطان سینه جراحی پروتز سینه انجام دهیم ؟ پروتز سینه بعد از سرطان یکی از جراحی های ترمیمی شایع در کشور ایران می باشد؟ سرطان سینه در زمره ی بیماری های شایع در کشور ایران می باشد. برخی از بیماران ممکن است در طول روند درمانی خود یک یا هر دو سینهRead more about پروتز سینه بعد از سرطان سینه[…]