مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

از تفاوت جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی بدانید !

از تفاوت جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی بدانید !

جراحی زیبایی چه فرقی با جراحی پلاستیک دارد؟ جراحی پلاستیک به عنوان یک تخصص در جراحی می باشد که برای بازسازی نواقص صورت و بدن به کار گرفته می شود ، مثل اختلالات مادرزادی ، تروما ، سوختگی و بیماری . جراحی پلاستیک برای تصحیح جاهایی از بدن که عملکرد درستی ندارند و نیاز بهRead more about از تفاوت جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی بدانید ![…]