مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

فاصله مناسب بینی از صورت | پروجکشن بینی

فاصله مناسب بینی از صورت | پروجکشن بینی

پروجکشن بینی مربوط به یکی از ایرادات بینی می‌باشد که در جراحی زیبایی بینی مرتفع می‌شود. پروجکشن بینی در واقع به فاصله بینی از صورت گفته می‌شود که کم بودن و یا زیاد بودن آن می‌تواند برای حفظ زیبایی و تناسب بینی مشکل ساز باشد و باید در جراحی زیبایی بینی برای رفع آن اقدامRead more about فاصله مناسب بینی از صورت | پروجکشن بینی[…]