مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

پیکر تراشی لیپوماتیک چیست؟

پیکر تراشی لیپوماتیک چیست؟

لیپوماتیک پیکر تراشی لیپوماتیک:لیپوماتیک نوعی معجزه در علم جراحی زیبایی و زندگی افراد به حساب می آید. در واقع می‌توان گفت لیپوماتیک نوعی لیپوساکشن است که با کمک دستگاه های مدرن و روش های نوین انجام می شود؛ ولی این روش در مقایسه با لیپوساکشن کارآمدتر و موترتر بوده و از عوارض کمتری نیز برخوردارRead more about پیکر تراشی لیپوماتیک چیست؟[…]